Bentsrudveien 19 | 3080 Holmestrand | Tlf: 33 06 66 00 | 941 SKILT

Påbudsskilt 402.1-406

Påbudsskilt angir at det gjelder et påbud på vedkommende vegstrekning eller sted. Påbudsskilt kan ha underskilt for å klargjøre påbudsskiltets betydning. Underskilt kan dessuten nyttes for å utfylle, begrense eller gjøre unntak fra påbudet.